หลอดเลือด
บำรุงหัวใจ
ซีตรัส ออเรนเทียม
บำรุงหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ปวดท้อง
เบาหวาน
ติดเชื้อ
มะเร็งปอด
ภูมิคุ้มกันต่ำ