ไขมันในเลือด
ลิ่มเลือดอุดตัน
Hawthorn
ความดัน
ไขมันดี
Citrus Aurantium
ฮอร์ธอร์น
เบอร์รี
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ