ยาฆ่าเชื้อ
โรคเบาหวาน
น้ำเหลืองไม่ดี
การนอน
ภูมิคุ้มกัน
ผลข้างเคียง
รสหวาน
เบต้ากลูแคน
วัณโรค
ภูมิคุ้มกันเป็นพิษ