โรคไขมันสูง
กัญชา
ภูมิคุ้มกัน
เบาหวาน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เบต้ากลูแคน
ฮอร์ธอร์น
โอไมครอน
ไขมันทรานส์
เบต้ากลูแคน