ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
ภูมิคุ้มกัน
เบต้ากลูแคน
โรคเบาหวาน
โควิด-19
เบต้ากลูแคน
สัญญาณ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ป้องกันมะเร็ง