เบต้ากลูแคน
โรคไขมันสูง
กัญชา
โคคิวเท็น
ภูมิคุ้มกัน
เบาหวาน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เบต้ากลูแคน
ฮอร์ธอร์น
โอไมครอน