ทำอย่างไร หากโควิดกลับมาอีกครั้ง

โควิด

ป้องกันและเสริมภูมิไว้ ไม่เสี่ยงโรคโควิด

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดก็ตาม ในขณะนี้พบผู้ติดเชื้ออีกครั้งแล้วในประเทศไทยครับ 

นอกจากเรื่องความเข้มงวดของมาตรการแล้ว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังระบุว่าเมื่ออากาศเริ่มเย็นลง อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้หวัด รวมถึง ไวรัสโคโรนา 2019 ก็เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคหนึ่งด้วย

ดังนั้นทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ ไม่ละเลยในการเฝ้าระวังตนเอง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่นะครับ วันนี้ YOUR Beta Glucan มีวิธีป้องกันตัวเองมาฝากกันครับ

–        ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน 

อย่าลืมว่า! เชื้อไวรัสตัวนี้ ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ดังนั้น ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับ

–        หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

–        ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม

–        หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ

–        งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

–        ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก 

–        ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ

–        หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และพบแพทย์ทันที

–        ทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปรุงสุก

–        ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์

–        เลือกทานอาหารเสริมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ประเภทเบต้ากลูแคน ที่มีสรรพคุณมากกว่าการบำรุงร่างกาย แต่จะเป็นการบำรุงความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรง ร่างกายก็จะสามารถปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บครับ

ถึงแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อไม่เยอะก็ตาม แต่หากยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาโดยตรง เจ้าโควิด – 19 ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีครับ ดังนั้น ควรดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด และดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP