อาการแบบไหน ควรรีบตรวจมะเร็งปอด

มะเร็งปอด

มะเร็งที่ปอด รู้ก่อนรักษาได้

เพื่อนๆ ทราบไหมครับว่า ในยุคที่มีฝุ่น ควัน มลภาวะสูงขึ้นในแต่ละวัน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็น “มะเร็งปอด” เทียบเท่ากับคนที่สูบบุหรี่เลยล่ะครับ วันนี้ YOUR จึงจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้น รวมถึงอาการเบื้องต้นของโรคนี้มาฝากกัน

มะเร็งที่ปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก ซึ่งมะเร็งจะแพร่ไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย และทำลายชีวิตของผู้ป่วยได้รวดเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งครับ

มะเร็งที่ปอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามขนาดของเซลล์ ซึ่งความแตกต่างของขนาดเซลล์นี้มีความสำคัญ เนื่องจากวิธีการรักษาจะแตกต่างกัน ได้แก่ 

•        มะเร็งที่ปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer) พบได้ประมาณ 10-15% เซลล์จะเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่ามะเร็งที่ปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว การรักษาจะไม่ใช้วิธีการผ่าตัด ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยาหรือฉายรังสี

•        มะเร็งที่ปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung cancer) พบได้บ่อยกว่ามะเร็งที่ปอดชนิดเซลล์เล็ก (พบได้ประมาณ 85-90%) แต่จะแพร่กระจายได้ช้ากว่า และสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดหากพบตั้งแต่เนิ่นๆ ครับ

โรคมะเร็งที่ปอด เกิดจากการที่เซลล์ในเนื้อปอด มีการแบ่งตัวมากผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ จนเติบโตและลุกลามรวมกันเป็นเนื้องอก ทำให้ไปขัดขวางการทำงานของปอด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มะเร็งที่ปอดในระยะเริ่มแรก มักไม่มีอาการแสดง แต่เมื่อโรคลุกลามแล้วอาจมีอาการดังนี้

•        ไอเรื้อรัง

•        ไอเป็นเลือด

•        มีเสมหะ

•        มีไข้เรื้อรัง

•        เสียงแหบ

•        หายใจไม่สะดวก

•        เจ็บหน้าอก

•        เหนื่อยง่าย

•        น้ำหนักลด

การตรวจคัดกรองมะเร็งที่ปอด

ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในรายที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีอายุ 55-75 ปี และสูบบุหรี่มากกว่า 30 packs-year (จำนวนแพค* ต่อจำนวนปีที่สูบ) โดยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดปริมาณรังสีน้อย (Low Dose CT Scan) นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ ยังสามารถตรวจพบความผิดปกติในเบื้องต้น ได้จากการเอกซเรย์ปอด เช่น สามารถตรวจพบจุด หรือ ก้อนในปอดได้หากพบว่า เริ่มมี ก้อนหรือจุดในปอด สามารถตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมได้ ซึ่งหากพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถหายขาดได้ แต่หากปล่อยให้ก้อนหรือจุดในปอดโตขึ้น มะเร็งจะลุกลาม ยากต่อการรักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ

ดังนั้น หากเพื่อนๆ มีการใช้ชีวิตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง และมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ และพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก็สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งที่ปอดได้ หรือหากตรวจพบก็สามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ที่สำคัญควรดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการทานอาหารที่โภชนาการครบถ้วน เสริมด้วยเบต้ากลูแคนที่มีสรรพคุณช่วยให้เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันด่านแรกของเราทำลายเชื้อโรค และเซลล์แปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP