รักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ทำได้อย่างไร?

ภูมิคุ้มกันบำบัด

โรคมะเร็งถือเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่ไม่มีใครอยากเป็น และเป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกและคนไทยจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี และยังถือว่าเป็นโรคที่ยังคงค้นหาวิธีการรักษาใหม่ ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากโรคนี้มีความหลากหลาย และมีปัจจัยในการเกิดที่หลากหลายเช่นกัน วันนี้มาชวนทำความรู้จักกับวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดว่าทำได้อย่างไร และช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งได้แค่ไหนกันครับ

รักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร?

วิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษามะเร็งโดยอาศัยหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย พูดง่าย ๆ คือระบบภูมิคุ้มกันของเราจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย โดยวิธีการภูมิคุ้มกันบำบัดคือการส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถกำจัด หรือควบคุมการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มะเร็งชนิดใดบ้างที่สามารถรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด

– มะเร็งปอดบางชนิด

– มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

– มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะที่ดื้อต่อเคมีบำบัด

– มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาระยะลุกลาม

– มะเร็งไตที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น

– มะเร็งศีรษะและลำคอที่ดื้อต่อเคมีบำบัด

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถทำได้อย่างไร?

– วัคซีนโรคมะเร็ง ที่หลายคนอาจจะเคยพอได้ยินบ้างโดยเฉพาะผู้หญิง นั่นก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยจะเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำลายเซลล์มะเร็ง และป้องกันร่างกายของเราได้

– โมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibodies) เป็นวิธีการสร้างโปรตีนสังเคราะห์ที่เลียนแบบแอนติบอดีที่เป็นโปรตีนระบบคุ้มกันของร่างกาย โดยแอนติบอดีจะพัฒนาให้มีความจำเพาะและออกฤทธิ์ต่อมะเร็งชนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะ

– ยับยั้งการทำงานที่อิมมูนเช็กพอยต์ เป็นกลไกในการยับยั้งระบบควบคุมและสั่งการเซลล์สิ่งแปลกปลอม เพราะบางทีเซลล์มะเร็งอาจจะอาศัยระบบนี้ทำการซ่อนตัวและแบ่งเซลล์ไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะหลีกหนีการทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันได้ ซึ่งยากลุ่มนี้จะพัฒนาเพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันตรวจจับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น

– ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบไม่จำเพาะ เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่เพื่อตอบสนองในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

วิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยภูมิคุ้มกันในร่างกายถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสมัยใหม่ ที่ยังคงต้องศึกษาอีกมาก และรักษาร่วมกับวิธีที่มีทั้งการให้เคมีบำบัด การฉายแสง และการผ่าตัดควบคู่ไปด้วย ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการรักษาด้วยวิธีนี้คือ การกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรง ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับประทานสารสกัดจากเบต้ากลูแคนที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หรือคนที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง การที่ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราห่างไกลมะเร็งได้จากการที่ร่างกายของเราสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP