“ฮอร์ธอร์น” ช่วยเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม และการเผาผลาญ คนลดน้ำหนักต้องรู้!

เมแทบอลิซึม

การควบคุมน้ำหนักอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ช่วยให้สุขภาพมวลรวมของเราดีอยู่ตลอดนะครับ เพราะการที่น้ำหนักขึ้นในปริมาณมากทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคอื่น ๆ ได้ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักขึ้น คือ กระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายของเราทำงานได้ไม่ดี ด้วยปัจจัยของอายุ อาหารที่รับประทานเข้าไป และการไม่ออกกำลังกาย หากใครที่กำลังลดน้ำหนักต้องมารู้จัก สารสกัดจาก “ฮอร์ธอร์น” ให้มากขึ้น เพราะกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีขึ้น

กระบวนการเมแทบอลิซึมคืออะไร

เมแทบอลิซึม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่มีปฏิกิริยาทางชีวเคมีให้เป็นพลังงานภายในเซลล์ และมีเมแทบอไลต์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดกระบวนการสลายสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็ก เรียกว่า แคแทบอลิซึม (catabolism) และกระบวนการสร้างสารโมเลกุลเล็กให้เป็นสารโมเลกุลใหญ่ เรียกว่า แอนาบอลิซึม (anabolism) โดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เรียกได้ว่าเอนไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ของร่างกายดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเอง หากร่างกายได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพต่ำ หรือไม่เพียงพอกระบวนการนี้ก็จะลดประสิทธิภาพลง

ฮอร์ธอร์นช่วยกระตุ้นกระบวนการเกิดเมแทบอลิซึมได้อย่างไร

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการเมแทบอลิซึมเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ เช่น โรคอ้วน น้ำตาลในเลือดสูง หรือภาวะไขมันในเลือดที่ผิดปกติ โดยมีการศึกษาว่าฮอร์ธอร์นสามารถช่วยดูแลภาวะไขมันในหลอเลือดสูง และโรคหัวใจ ในธอร์ธอร์นมีกรดฟลาโวนอยด์ กรดไตรเทอร์พีนิก และเซสควิเทอร์พีน ซึ่งผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนเมแทบอลิซึมได้ ทั้งยังมีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ acyl-coA-cholesterol acyltransferase (ACAT) ที่ควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลได้ด้วย

ฮอร์ธอร์นและการกระตุ้นการเผาผลาญ

สารสกัดจากฮอร์ธอร์นสามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของพลังงานได้ดีขึ้น โดยปัจจัย เช่น อายุ การรับประทานอาหารที่ไม่ตามโภชนาการ หรือการไม่ออกกำลังกาย ส่งผลต่อระบบเผาผลาญ เมื่อเผาผลาญได้น้อยลง ไขมันก็จะสะสมตามร่างกายได้มากขึ้น และอาจจะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคอ้วน

กระตุ้นการทำงานของเทแมบอลิซึมให้เผาผลาญได้ดีด้วย “ฮอร์ธอร์น

นอกจากการที่ต้องรับประทานอาหารให้เพียงพอ โดยเฉพาะโปรตีนที่ดี เช่น โปรไขมันน้อย โปรตีนจากพืช ธัญพืช รวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีแล้ว การรับประทานสารสกัดจากฮอร์ธอร์นอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้เช่นกัน โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอดเลือด โรคหัวใจ เพราะฮอร์ธอร์นไปจะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดต่าแข็งแรง เลือดสามารถไหลเวียนได้อย่างปกติ ลดความเสี่ยงที่หลอดเลือดตีบตันจากการที่ไขมันอุดตัน หัวใจไม่ต้องเสี่ยงที่จะทำงานหนักจนเกินไป และกระบวนการเมแทบอลิซึมได้ทำงานได้ดีขึ้น คนที่ควบคุมน้ำหนัก หรือกำลังลดน้ำหนักก็สามารถทานธอร์ธอร์นไปกับการควบคุมน้ำหนักในรูปแบบที่ตัวเองเหมาะสมได้ครับ

Ref: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31217924/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP