อยู่อย่างเข้าใจ กับผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้ป่วยมะเร็ง

ดูแลแบบองค์รวมกับผู้ป่วยมะเร็ง ไปคู่กันทั้งร่างกายและจิตใจ

การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆของสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะโรคที่มีความรุนแรงอย่างโรคมะเร็งนั้นอาจทำให้กระทบจิตใจผู้ป่วยอย่างฉับพลันดังนั้นการดูแลกันในครอบครัวจึงไม่ใช่เพียงแค่การดูแลเพียงร่างกายเพราะเรื่องของจิตใจผู้ป่วยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันครับ

 

ดูแลร่างกาย

สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็ง หลังเข้ารับการรักษาแต่ละครั้งนั้นจะมีเอฟเฟคต่อร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันไปครับ อาการข้างเคียงที่จะพบหลังจากให้คีโมส่วนใหญ่นั่นก็ คือ  ผมร่วง ภูมิคุ้มกันต่ำลง และคลื่นไส้อาเจียน ดังนั้น ผู้ที่ดูแลควรให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารการกินให้กับผู้ป่วย ต้องเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์ เน้นอาหารที่มีความสะอาด ปรุงให้สุก และหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหรือใช้ดินประสิวในการถนอมอาหาร เช่น ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ รวมไปถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ นอกจากนี้ยังควรเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงๆ ครับ และให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับ

 

ดูแลความรู้สึกและจิตใจ

การที่ผู้ป่วยรับรู้ว่าตนเองเป็นโรคร้าย บางคนอาจช็อคไม่พูดไม่จา เงียบเฉย ซึ่งความจริงแล้วการรับรู้ข่าวร้ายในผู้ป่วยมีกลไกการปรับตัว 6 ระยะครับนั่นคือ

1. ระยะช็อค 

2. ระยะปฏิเสธ 

3. ระยะโกรธ 

4. ระยะต่อรอง 

5. ระยะซึมเศร้า

6. ระยะยอมรับความจริง

ผู้ป่วยบางรายอาจมีครบทั้ง 6 ระยะ บางรายอาจเริ่มข้อใดข้อหนึ่งก่อนโดยไม่ครบ 6 ระยะก็ได้ ดังนั้น ผู้ดูแลจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจอารมณ์จิตใจของผู้ป่วยที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  การแสดงถึงความรัก ห่วงใย ความเอาใจใส่ กำลังใจจากครอบครัว ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด  จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและฟื้นตัวได้เร็วครับ

ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อผู้ดูแลได้เรียนรู้และหันกลับมาดูแล ป้องกันตัวเอง และคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง YOUR Beta Glucan ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยทุกคนให้หายขาดจากมะเร็งและกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับ

 

อ้างอิงจาก:

  1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP