ลดความดันโลหิตด้วยสารสกัดจากฮอร์ธอร์นและโคคิวเท็น

ลดความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีคนเป็นมากที่สุดหนึ่งโรค และนับเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่ออวัยวะสำคัญอย่างหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งความน่ากลัวของโรคนี้คือไม่แสดงอาการ และไม่สามารถวินิจฉัยได้ในครั้งเดียวอีกด้วย

โรคความดันโลหิตสูงคือหนึ่งในภัยเงียบที่คนไทยเป็นมากที่สุด

การสำรวจสุขภาพประชากรไทยในปี พ.ศ. 2562-2563 พบว่าประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 13 ล้านคน และในจำนวนนี้มีมากถึง 7 ล้านคน ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของประชากร มีกลุ่มผู้ป่วยอายุ 30-79 ปี ป่วยเป็นโรคนี้กว่า 1.3 พันล้านคนทั่วโลกอีกด้วย นับว่าโรคนี้คนเป็นเยอะแต่หลายคนมักจะละเลย เพราะไม่แสดงอาการ และเมื่อตรวจพบก็รู้สึกว่าอาการไม่หนัก จึงไม่ให้ความสำคัญกับการควบคุมความดันเท่าไหร่นัก

ทำไมการควบคุมความดันโลหิตถึงสำคัญกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ผนังหัวใจหนาขึ้น ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจจะทำให้ผนังหัวใจยืดออก และไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าควร อาจจะส่งผลให้หัวใจโต หัวใจวายเฉียบพลันได้ ถ้าหากปล่อยให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต่อเนื่อง อาจจะทำให้ปวดศีรษะรุนแรง หายใจถี่ขึ้น เลือดกำเดาไหล ถึงขั้นเป็นลมหมดสติได้ อาการนี้หากเกิดในผู้ป่วยสูงอายุค่อนข้างอันตราย เพราะอาจจะทำให้ล้มหัวกระแทก หรือบาดเจ็บรุนแรงจากการล้มได้ ไม่เพียงเท่านี้หากไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ

ฮอร์ธอร์นหนึ่งในสารสกัดที่ช่วยลดความดันโลหิต

สารสกัดจากฮอร์ธอร์นรู้จักกันดีในการบำรุงและดูแลหัวใจ โดยช่วยให้หลอดเลือดหัวใจขยายตัว และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ช่วยให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก จึงมีผลช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนั่นเอง ทั้งนี้ยังช่วยเรื่องควบคุมไขมันคอเลสเตอรอล ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งภาพรวมเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีการศึกษาให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดจากฮอร์ธอร์นรักษาโรคเบาหวาน แต่ผลพลอยได้คือผู้ป่วยความดันโลหิตลดลงอีกด้วย

โคคิวเท็นเพิ่มพลังให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น

สารสกัดจากโคคิวเท็นหรือโคเอ็นไซม์ คิวเท็น เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานของเซลล์ในอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ไต ตับ ปอด ซึ่งหากร่างกายขาดสารตัวนี้ก็อาจจะทำให้อวัยวะสำคัญทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหัวใจของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ทำงานหนักกว่าคนทั่วไป ซึ่งโคคิวเท็นจะเข้าไปช่วยเป็นพลังงานที่สำคัญในการส่งเสริมให้ทำงานดีขึ้นนั่นเองครับ

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั้นสามารถทำได้ หากรับประทานยาตามที่หมอสั่ง และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ แม้จะไม่มีอาการแต่ผู้ป่วยก็ไม่ควรละเลยในการควบคุมความดันนะครับ ไม่อย่างนั้นอาการของโรคอาจจะรุนแรงมากขึ้นก็ได้

Ref: https://www.mountsinai.org/health-library/herb/hawthorn#:~:text=Hawthorn%20is%20used%20to%20help,treat%20boils%20and%20skin%20sores.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP