ระวัง! สูบบุหรี่ เสี่ยงติด COVID-19

บุหรี่

สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

การระบาดของ COVID-19 สร้างความตื่นกลัวให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงติดโรคง่ายและมีอาการรุนแรง เพราะอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจและหลอดเลือด หรือระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงสูงและมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ COVID-19

สูบบุหรี่ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

นอกจากการสูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ปอดอุดตันเรื้อรัง (COPD) ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) โรคถุงลมโป่งพอง รวมถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งแล้ว การสูบบุหรี่หรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้า ยังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นอีกด้วยครับ

เนื่องจากควัน หรือละอองไอของบุหรี่ที่ถูกพ่นออกมานั้น ประกอบด้วยสารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถกระจายไปได้ไกล หากผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วครับ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตอบข้อสงสัยเรื่อง การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 ไว้ว่าผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะสูบบุหรี่มือและนิ้วอาจมีเชื้อโรคอยู่ เมื่อสัมผัสกับริมฝีปาก ซึ่งเป็นช่องทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ครับ และถึงแม้ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 ได้เช่นกัน 

นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังอาจส่งผลให้ผู้สูบมีภาวะโรคปอด หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งทำให้ความจุของปอดลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ นอกเหนือจากบุหรี่แล้ว ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า หรือมอระกู่ ที่นิยมสูบกันในสถานบันเทิง ส่วนใหญ่มีการแบ่งปันหรือแชร์กันสูบ แม้จะใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสปากแยกกัน แต่ใช้กระบอกและสายเดียวกัน จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ ในวงกว้างอีกด้วย

ข้อมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกา ระบุว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีประวัติการสูบบุหรี่มีอาการรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูบบุหรี่เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาการติดเชื้อ แต่บุคคลรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ (Secondhand Smoke) หรือควันที่ติดตามเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้นอีกด้วยครับ 

วันนี้ YOUR มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่และเป็นโรคปอดเรื้อรัง ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19มาฝากครับ

•        งดเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกกรณี

•        ลดการสูบบุหรี่ หรือเลิกสูบได้เลยจะยิ่งดี

•        หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

•        ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ครั้งละ 20 วินาที

•        อย่าสัมผัสปาก จมูกและดวงตา ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง

•        หากเป็นผู้ป่วย ปรึกษาแพทย์และรับยาให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

•        ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร

•        ทานอาหารเสริมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ยกตัวอย่างเช่น เบต้ากลูแคน เพราะเบต้ากลูแคนจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันด่านแรกของเราทำลายเชื้อโรค และเซลล์แปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งเบต้ากลูแคนยังเพิ่มจำนวน และกระตุ้นการทำงานของเลือด ให้กำจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP