ภาวะโรคระบาด ทำไมภูมิคุ้มกันถึงสำคัญ?

โรคระบาด

วิกฤติโรคระบาดที่โลกของเราเคยเผชิญมีหนทางแก้ไขที่แตกต่างกันไปตามวิทยาการทางการแพทย์ในยุคนั้น ๆ สำหรับโควิด-19 เองทั่วโลกต่างก็ยอมรับในวิธีการเดียวกันนั่นคือ “การฉีดวัคซีน” เพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด การสร้างภูมิคุ้มกันสำคัญอย่างไรกับการรับมือกับโรค วันนี้จะมาอธิบายอย่างง่าย ๆ ให้เข้าใจครับ

ภูมิคุ้มกันคืออะไร?

ภูมิคุ้มกัน (Immunity) คือ ระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการทางชีวิภาพของร่างกาย มีหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนที่พยายามจะเข้าสู่ร่างกายของเรา โดยเฉพาะเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย ปรสิต เชื้อรา ไวรัส จะทำงานร่วมกับเซลล์และอวัยวะในร่างกาย ประกอบไปด้วยระบบย่อย 2 ระบบ ได้แก่

1. ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (innate) จะทำหน้าที่ในขั้นแรก เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย จะทำลายพวกเชื้อโรคอย่างไม่เลือก เรียกได้ว่าเป็นด่านแรกที่จะเจอกับเชื้อโรค ส่วนประกอบของภูมิคุ้มกันประเภทนี้ เช่น น้ำตา ผิวหนัง เยื่อเมือกในบริเวณทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร เป็นต้น

2. ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adaptive) จะทำงานต่อจากภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด มีความสามารถที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถจดจำแอนติเจนที่เคนรู้จักมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว แบ่งออกเป็นสองชนิด คือ การตอบสนอง ทางสารน้ํา (humoral immune response, HIR) และการตอบสนองด้านเซลล์ (cell-mediated immune response, CMIR)

วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนนั้นจัดว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ เป็นการแนะนำให้ร่างกายให้ได้รู้จักกับเชื้อโรคหรือบางส่วนของเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนฤทธิ์หรือบางส่วนของเชื้อที่มีคุณสมบัติเป็น antigen เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโดยไม่เกิดโรคอย่างการติดเชื้อโดยธรรมชาติ

รับมือกับโควิดโดยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันโรคระบาด

การฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาให้ครอบคลุมประชากรโลกมากที่สุดคือการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ เพราะเมื่อคนจำนวนมากมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มคนจำนวนน้อยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็จะมีผลพลอยได้ไปด้วย เพราะพาหะที่นำเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาจะไม่สามารถส่งต่อเชื้อโรคให้กับคนอื่นเป็นจำนวนมากจนเกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งได้ครับ

การสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสำคัญที่สุด

จะเห็นเลยว่าก่อนที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเรา ภูมิคุ้มกันด่านหน้าสำคัญพอ ๆ กับภูมิคุ้มกันจำเพาะ หากเราไม่มีร่างกายที่แข็งแรงก็จะเข้มแข็งไม่พอที่จะต่อสู้กับจุลชีพต่าง ๆ ที่พยายามจะเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเฉพาะภาวะที่กำลังเผชิญภาวะเช่นนี้ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราจึงสำคัญที่สุด นอกจากวัคซีนแล้วตัวเราเองก็สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้หลายวิธี เช่น

– การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ หลากหลาย เพราะอาหารมีส่วนสำคัญสำหรับการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย

– พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด ผ่อนคลาย นี่ก็เป็นอีกตัวแปรสำคัญ หากเรามีภาวะเครียดหรือวิตกกังวล อาจจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้

– ออกกำลังกาย เป็นการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายได้ใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างดี

– รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกัน อย่างเบต้ากลูแคน ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ โดยเฉพาะเบต้ากลูแคนที่มีความบริสุทธิ์ 100% แนะนำให้รับประทาน 600-900 มิลลิกรัม/วัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP