บำรุงระบบประสาทด้วย DHA ให้ลูกตั้งแต่เล็ก ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน

dha

พ่อแม่หลายคนอาจจะรู้จัก DHA ว่าช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกในหลาย ๆ ด้าน ถือเป็นสารชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเด็กต้องการ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการทักษะด้านต่าง ๆ อย่างแข็งแรง โดยเฉพาะระบบประสาทที่กำลังพัฒนา หากเด็กได้รับ DHA อย่างเพียงพอสมองก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านสติปัญหา ความจำ และฮอร์โมนต่าง ๆ

 

DHA คืออะไร

DHA ถือเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ได้มาจากโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในสารอาหารที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างเซลล์สมอง จอประสาทตา รวมถึงกลไกการเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย ซึ่งมีส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างเซลล์สมองกว่า 40% และเซลล์จอประสาทตากว่า 60% ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะเป็นระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณต่าง ๆ ของเซลล์ด้วยกัน

 

DHA ได้มาจากไหน?

สำหรับเด็กทารก สามารถรับสาร DHA ได้จากน้ำนมแม่ หรือหากไม่ได้ทานนมแม่แล้วสามารถได้รับจากสารสกัดจากไขมันปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน รวมถึงปลาทูด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้ว DHA ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหรือสารสกัดเท่านั้น ซึ่งหากแม่ที่อยากให้ลูกได้รับสารสกัดจาก DHA แม่ก็ควรรับประทานอาหารที่มี DHA เพื่อให้น้ำนมที่ผลิตออกมามีสารนี้ และให้ลูกได้รับเข้าไปขณะดื่มนมแม่ด้วย

 

DHA สำคัญต่อการมองเห็น

ในช่วงที่เด็กกำลังมีพัฒนาการด้านร่างกาย การมองเห็นที่ดีและชัดเจนนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กสามารถมองเห็น รับรู้ผ่านการมองเห็น แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้จากการมองเห็น และเรียนรู้จากการมองเห็นเช่นกัน ซึ่งการมองเห็นที่ดีส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของ และผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงทำให้เด็กเริ่มคิดสิ่งต่าง ๆ จากการมองเห็น เพราะสมองจะเริ่มแปลสารจากการสื่อประสาทที่สัมพันธ์กันนั่นเอง การสารสกัดจาก DHA จึงมีส่วนกระตุ้นการเรียนรู้ของลูกได้ดี

 

DHA สำคัญต่อสมอง

การกระตุ้นให้เกิดการมองเห็น ทำให้สมองกระตุ้นการทำงานได้ด้วย เพราะเมื่อมองเห็นชัดระบบสื่อประสาทก็จะยิ่งกระตุ้นให้สมองประมวลผล การเรียนรู้ของเด็กก็จะยิ่งเกิดขึ้นได้เร็วตามไปด้วย ทั้งความจำ สติปัญญา สมาธิ ทั้งด้านวิชาการ และอารมณ์ รวมไปถึงการทำงานของต่อมใต้สมองต่าง ๆ

 

นอกจากสารสกัดจาก DHA แล้ว พ่อแม่ควรให้ลูกได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและมีโภชนาการที่ครบถ้วน สนับสนุนให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ต้องขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และเพื่อนวัยเดียวกัน ดูแลเรื่องขับถ่ายให้เป็นระบบ รวมถึงการให้ได้นอนอย่างเพียงพอ หากพ่อแม่ใส่ใจเชื่อว่าพัฒนาการของเด็กจะเป็นไปตามวัยและดีอย่างที่ควรจะเป็นแน่นอนครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP