ทำไมเบต้ากลูแคนมีความเกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงมะเร็ง

เบต้ากลูแคน

โรคมะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายที่หลายคนกลัวและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างนะครับ แต่ด้วยสถานการณ์หลาย ๆ อย่างในปัจจุบันสามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้มากขึ้น เห็นได้ชัดจากสถิติที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกมีมากขึ้น ในไทยเองสถานการณ์ก็ไม่ต่างกัน จะเห็นได้จากข่าวที่คนป่วยโรคมะเร็งทั้งที่อายุน้อย ไม่สูบบุหรี่ ทั้งยังออกกำลังกายเป็นประจำ มีสุขภาพที่ดีมากตลอด แต่กลับป่วยเป็นมะเร็งก็มี วันนี้จึงพามาทำความรู้จักกับเบต้ากลูแคน สารสกัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงมะเร็งให้มากขึ้นกันครับ

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งที่พบในปัจจุบัน

นอกจากปัจจัยภายในที่เกิดจากพันธุกรรม หรือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแล้ว ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ทำให้คนป่วยเป็นมะเร็งมากยิ่งขึ้น อาทิ

– สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอากาศที่หายใจเข้าไป มีรายงานจาก WHO ว่าผู้คนทั่วโลกป่วยเนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นพิษจาก PM2.5 มากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอด

– พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารแบบไม่เลือก อาจด้วยความเร่งด่วนในการใช้ชีวิต ทำให้เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจด้วย

– ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง จากการเผชิญกับโรคระบาดทำให้สุขภาพโดยรวมใช้เวลาในการฟื้นฟูสมดุลของสุขภาพนานขึ้น รวมไปถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วย

– พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอัตราเร่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และมะเร็งต่อมต่าง ๆ

ทำไมเบต้ากลูแคนถึงเกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม (DNA) ในเซลล์ของร่างกาย ซึ่งความผิดปกตินี้เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น หากตรวจพบความผิดปกตินี้ได้เร็วก็จะสามารถรักษาได้ แต่หากมีการแพร่กระจายตัวก็จะควบคุมยาก โดยเฉพาะในระยะลุกลาม โดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดที่ตรวจพบเจอในระยะแรกได้ยาก ทำให้ผู้ป่วยหลายรายพลาดโอกาสในการรักษาให้หายได้ทันท่วงที ซึ่งหากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอาจจะมีโอกาสที่จะยับยั้งการผิดปกติของเซลล์ได้ โดยมีการศึกษาว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถยับยั้งเซลล์แปลกปลอมและป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ได้ จนเป็นที่มาของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดนั่นเองครับ

นั่นจึงทำให้เบต้ากลูแคนที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ที่ทำงานในระดับเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นหนึ่งในเซลล์สำคัญของกลไกระบบภูมิคุ้มกัน โดยไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาว นิวโตรฟิล และเซลล์ภูมิคุ้มกัน เอ็น เค เซลล์ (Natural Killer Cell) ซึ่งเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้ง 3 ประเภท ถือว่ามีหน้าที่สำคัญมากต่อร่างกาย จะทำการค้นหา พร้อมทำลายสิ่งแปลกปลอม หรือก่อนที่เซลล์จะกลายพันธุ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น พร้อมกันส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเซลล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP