ทำไมคนไทยถึงเป็นโรคหัวใจเยอะ? สถิติที่น่าเป็นกังวลด้านสุขภาพ

โรคหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก เมื่อมีความผิดปกติจึงไม่แสดงอาการให้ทราบได้ และตรวจวินิจฉัยได้ยาก ทำให้เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับหัวใจก็มักจะเป็นขั้นที่ต้องรักษาอย่างจริงจังแล้ว นี่เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สถิติคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจมากขึ้น และอีกปัจจัยคือเรื่องพฤติกรรม มาดูกันว่าทำไมคนไทยถึงเป็นโรคนี้มากขึ้นจะน่าเป็นกังวลครับ

สถิติโรคหัวใจของคนไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

รายงานจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปี 2563 รายงานว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก หรือประมาณ 17.9 ล้านคน และจากสถิติในประเทศไทย พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 6 หมื่นคนต่อปี หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน โดยพบว่าปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะทำให้คนเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ

1. ความผิดปกติตั้งแต่เกิด เกิดจากพันธุกรรม หรือหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

2. เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต บางคนอายุเพียง 30 – 35 ปี ก็สามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้ เพราะการใช้งานร่างกายที่หนัก โดยเฉพาะนักกีฬาที่ต้องออกแรงทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดอย่างหนักมาตลอด อาจจะทำให้ผนังหลอดเลือดหัวใจหนาขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้

3. โรคต่าง ๆ ที่เป็นประตูนำไปสู่โรคหัวใจ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วน ฯลฯ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจได้

4. พฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงให้สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไขมันสูง น้ำตาลสูง การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ รวมไปถึงการทำงานหนัก ความเครียดสะสม และไม่ออกกำลังกายเลย

เพิ่มเกราะป้องกันโรคหัวใจด้วยการปรับพฤติกรรม

การปรับพฤติกรรมตั้งแต่ในวัยที่ยังไม่มีความเสี่ยงจะเป็นการป้องกันโรคหัวใจอย่างยั่งยืนที่สุดนะครับ สิ่งสำคัญคือการงดและเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอลล์เป็นประจำ เพราะพฤติกรรมนี้เป็นการทำลายสุขภาพอย่างชัดเจน และเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อร่างกายหรือชีวิตด้วย อีกเรื่องที่สำคัญคือการเลือกรับประทานอาหาร เพราะอาหารถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งให้เราป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะโรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในหลอดเลือดสูง ซึ่งหากป่วยเป็นโรคเหล่านี้ก็ไปเร่งอัตราการเกิดโรคหัวใจได้เร็วยิ่งขึ้น สิ่งถัดมาคือต้องบริหารจัดการเวลาชีวิต เวลาทำงาน เวลาพักผ่อน และเวลาในการออกกำลังกายให้ดีกว่าเดิม หากสามารถปรับเรื่องเหล่านี้ได้ ก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ดียิ่งขึ้น

อายุมากหรืออายุน้อยหัวใจก็ควรได้รับสารสกัดฮอร์ธอร์นโคคิวเท็น

แม้สารสกัดจากฮอร์ธอร์นและโคคิวเท็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจจะสามารถรับประทานควบคู่ไปกับยาในการรักษาได้อย่างปลอดภัยแล้ว คนที่ไม่ได้ป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฮอร์ธอร์นและโคคิวเท็นสามารถช่วยบำรุงและกระตุ้นการทำงานของหัวใจ รวมถึงเติงพลังงานให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงช่วยขยายหลอดเลือด ให้เลือดสามารถไปหล่อเลี้ยงหัวใจและอวัยวะต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิต และโรคไขมันในหลอดเลือด

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP