ดูแลหลอดเลือดสมอง ไม่ให้ตีบ-ตัน ก่อนสายเกิน

หลอดเลือดสมอง

หากพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองหลายคนอาจจะรู้สึกไกลตัว แต่ถ้าที่บ้านใครมีผู้สูงอายุอยากให้ศึกษาโรคนี้ไว้ครับ เพราะผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงที่จะป่วยโรคนี้มากขึ้น และความน่ากังวลคือไม่ค่อยมีสัญญาณเตือนหรืออาการที่บ่งบอกแน่ชัดจนสามารถสังเกตได้

รู้จักโรคสมองตีบ-ตันให้มากขึ้น

โรคสมองตีบ-ตัน หรือ ที่หลายคนรู้จักในอีกชื่อคือ Ischemic Stroke เป็นภาวะสมองขาดออกซิเจนและเลือด เกิดจากผนังหลอดเลือดหนาจากการที่ไขมันไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งหากผนังหลอดเลือดหนาขึ้นก็จะทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้ เกิดความเสียหายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ ซึ่งในบางรายอาจจะทำให้กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีความผิดปกติ ไม่ว่าจะชาครึ่งซีก ตามองไม่เห็น แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาและวินิจฉัยทันท่วงทีก็อาจจะลดความเสียหายดังกล่าวได้

สถิติที่น่าเป็นกังวลของโรคสมองตีบ-ตัน

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตอาจจะมีผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองตีบ-ตันมากขึ้น โดยพบกว่า 1 ใน 4 ของประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมีโอกาสที่จะเป็นอัมพฤษ์หรืออัมพาตจากการที่ไปโรงพยาบาลไม่ทันมีจำนวนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดโรคนี้กับผู้คนในสังคมมากขึ้นคือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สภาวะความเครียด และการละเลยการดูแลสุขภาพ

สาเหตุของการเกิดหลอดเลือดสมองตีบ-ตัน

– ไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือดจำนวนมาก ทำให้หลอดเลือดแคบ ขาดความยืดหยุ่น เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้

– เกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กลอยไปเกาะตามผนังหัวใจและลิ้นหัวใจ ลอยไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่สมอง

– เกิดจากการฉีกตัวของผนังหลอดเลือดด้านใน ทำให้เส้นเลือดอุดตัน เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

– ผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสะสมอยู่จำนวนมาก โดยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจสุขภาพ แต่คาดเดาได้อีกทางหนึ่งคือ มีน้ำหนักตัวมาก เป็นโรคอ้วน หรือโรคเบาหวาน กลุ่มโรคนี้จะมีน้ำตาลในเลือดสูง และทำให้เสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดแข็งตัวทั่วร่างกาย

– การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง เพราะในบุหรี่มีสารพิษหลายพันชนิดที่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ ทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ก็ส่งผลให้ความดันในเลือดสูงขึ้น อาจจะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นได้

– ผู้สูงอายุที่แม้จะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีมากตลอด ก็สามารถเป็นได้ ด้วยอวัยวะที่เสื่อมตามวัย ทำให้หลอดเลือดก็เสื่อมไปด้วย

– หากครอบครัวเคยมีประวัติในการเป็นโรคนี้ ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้เช่นกัน

ดูแลตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองตีบ-ตัน

การป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองต้องเริ่มทำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะโรคนี้ใช้เวลาในการเกิดนาน แต่อย่าชะล่าใจ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเลิกบุหรี่ เลิกดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารไขมันสูง น้ำตาลสูง และอาหารที่ทำให้เกิดไขมันสะสมในเส้นเลือด รวมถึงต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการรับประทานสารสกัดจากฮอร์ธอร์นโคคิวเท็น ซึ่งเป็นสารสกัดที่ช่วยฟื้นฟูการทำงานของหัวใจ และช่วยเติมพลังงานให้หัวใจรวมถึงอวัยวะสำคัญ ๆ ในร่างกาย ช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดให้สามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น ลดการสะสมของไขมันและคอเลสเตอรอลไม่ให้ไปเกาะตามผนังหลอดเลือด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ด้วย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP