คนเป็นความดันโลหิตสูงควรออกกำลังกายแบบใด?

ความดันโลหิตสูง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่? คำตอบคือได้ครับ หากผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม จะช่วยควบคุมระดับความดันได้อีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยหลาย ๆ คนมักจะละเลย แม้แพทย์จะแนะนำ ด้วยกลัวจะหน้ามืด หรือกลัวจะออกกำลังกายหนักจนส่งผลต่อโรค วันนี้จะมาแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตครับ

การออกกำลังกาย ดีต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตอย่างไร?

การออกกำลังกายสามารถช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในคนที่มีความดันในเกณฑ์ปกติ และสามารถช่วยลดความดันหรือควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ด้วย ซึ่งมีการวิจัยพบว่า การออกกำลังกายประเภทแอโรบิค สามารถลดความดันโลหิตในค่า Systilic ได้ประมาณ 2-3 mmHG ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกได้ถึงร้อยละ 14 รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึงร้อยละ 9 การออกกำลังกายจึงเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา ควบคุม และช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตทั้งในผู้ป่วยและคนทั่วไปได้ด้วย

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคสามารถทำได้อย่างไรบ้าง?

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic) คือ การออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการหายใจเข้าออก เพื่อให้หัวใจและหลอดเลือดเกิดการสูบฉีด และสามารถส่งออกซิเจนไปใช้เป็นพลังงานตลอดการออกกำลังกาย เช่น การเดินเร็ว การว่ายน้ำ การขี่จักรยาน หรือการเต้นแอโรบิค ซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง เน้นให้เกิดการขยับกล้ามเนื้อ และใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไป และใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที/ครั้ง สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต้องรู้ก่อนออกกำลังกาย

ในขณะออกกำลังกายผู้ป่วยจะต้องสังเกตตัวเอง ไม่ให้ออกกำลังกายหนักจนเกินไป ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอย่างนาฬิกา Smart Watch ที่สามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายได้  โดยสังเกตการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายเทียบกับตอนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย ซึ่งขณะออกกำลังกายหัวใจไม่ควรเต้นมากกว่าขณะพัก 30-40 ครั้ง/นาที เช่น ขณะพักหัวใจเต้น 100 ครั้ง/นาที แต่ขณะออกกำลังกายไม่ควรเกิน 140 ครั้ง/นาที หากเกินกว่านั้นควรลดความหนักของกิจกรรมที่ทำ และหาความสมดุลในการออกกำลังกายในรอบถัดไป หรือให้ลองพูดกับเพื่อนรวมออกกำลังกายว่ารู้สึกเหนื่อย หอบ เกินไปหรือไม่ ถ้าหากรู้สึกเหนื่อยเกินไปนั่นหมายความว่ากำลังออกกำลังกายหนักเกินกว่าร่างกายจะไหวครับ

เตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายรักษาความดันโลหิต

– ตรวจความพร้อมของร่างกาย โดยการปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกาย ด้วยการตรวจสมรรถนะของหัวใจและปอดก่อนออกกำลังกาย เพื่อให้แพทย์แนะนำว่าควรเริ่มออกกำลังกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองนะครับ

– รับประทานสารสกัดที่ช่วยควบคุมความดันโลหิต เช่น สารสกัดจากฮอร์ธอร์น ซึ่งเป็นหนึ่งในสารสกัดที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ โดยจะเข้าไปช่วยขยายกล้ามเนื้อหลอดเลือด ให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น ลดการอุดตันของไขมันในผนังหลอดเลือด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความดันโลหิตในภาพรวม หากผู้ป่วยรับประทานสารสกัดฮอร์ธอร์นควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย จะได้ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP