UI Design

FILTER

All
Our Stories

YOUR คืออะไร?

YOUR คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสกัดจากธรรมชาติ 100% ดูแลสุขภาพและความสวยงาม
ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เราเคยพัฒนา รองรับด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ทำให้ปลอดภัยและเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาที่ชัดเจน

 

แนวคิดของแบรนด์ YOUR

เราคิดค้นผลิตภัณฑ์มาจากความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด
“Nature + Science = YOUR”
คือการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% และรองรับด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องยืนยันความมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและผลลัพธ์ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมา ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า YOUR ส่งมอบความปลอดภัยและเห็นผลชัดเจน โดยไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวเหมือนการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์จากสารเคมีต่างๆ

จุดเริ่มต้นของแบรนด์ YOUR

ความคิดเริ่มแรกของแบรนด์ YOUR มาจาก ผู้ก่อตั้งของเราที่เคยเป็นผู้บริหารในบริษัทยาชั้นนำระดับโลกมายาวนาน มองเห็นชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันที่ทำงานหนักขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นมากขึ้น แต่สิ่งที่สวนทางกันคือ “การดูแลสุขภาพ” หลายคนมีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง

ผู้บริหารเห็นว่าเรามีของดีอยู่ในมือที่พร้อมส่งต่อสู่ผู้บริโภคได้ ทั้งเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก และบุคคลากรที่ร่วมกันกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น เบต้ากลูแคนบริสุทธิ์ของ YOUR เราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและวิจัยระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเวลานาน นี่คือจุดเริ่มต้นของ YOUR ที่ต้องการหาสิ่งที่สามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและเห็นผล ในยุคของการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และสภาพแวดล้อมที่มีแต่จะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนลดลง

Why YOUR?

YOUR ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รองรับการวิจัยด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพราะเราเบื่อหน่ายกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ทำให้เห็นผลได้ไวในระยะสั้น แต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

TOP