Infodemic และ Panic จากการเสพข่าวมากเกินไป

Infodemic

เชื่อว่าในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความกังวลให้กับทุก ๆ คน จึงต้องการติดตามข่าวสารตลอดเวลาคอยอัพเดทสถานการณ์ในแต่ละวัน เพื่อเตรียมรับมือ และเตรียมความพร้อม แต่การเกาะติดสถานการณ์เช่นนี้สามารถสร้างความเครียดและภาวะวิตกกังวลได้ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนโดยตรง แล้วเราจะรับมือกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้อย่างไรว่าเรื่องไหนจริงหรือเท็จ หรือจะมีวิธีลดความเครียดของเราในช่วงนี้ได้อย่างไร มาดูกันครับ

WHO ได้ให้ความหมายของภาวะการระบาดของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จในสถานการณ์โควิด-19 นี้ว่า “Infodemic” โดยเกิดจากการรวมคำสองคำเข้าด้วยกันคือ Information (ข้อมูล) และ Epidemic (การระบาด) เนื่องจากเห็นว่าวิกฤติการแบบนี้มักจะมีข้อมูลสารข่าวจำนวนมากทั้งจริงและเท็จปะปนกันเต็มไปหมดทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไขครับ

โดย WHO ได้เสนอแนวทางในการรับมือกับการระบาดของข้อมูลข่าวเท็จไว้ ดังนี้

– การสื่อสารของหน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทางเดียวกัน

– ข้อมูลที่เกี่ยข้องกับวิยาศาสตร์ต้องเร่งตรวจสอบและสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลอัพเดทสดใหม่เสมอ

– ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสำหรับการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ฉะนั้นในการสื่อสารของทางการต้องไตร่ตรอง ไม่คลุมเครือ และชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย 

นอกจากนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังบอกอีกว่า Infodemic อาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตของประชาชนได้พอ ๆ กับโรคระบาดเลยด้วยนะครับ จากความเชื่อผิด ๆ ที่ถูกส่งต่อ หรือจากลัทธิที่ถูกปลูกฝังค่านิยมผิด ๆ เช่น การปฏิเสธเข้ารับวัคซีน เป็นต้น 

สำรวจตัวเองว่ามีภาวะความเครียดหรือวิตกกังวลหรือไม่? (Panic) 

– นอนไม่หลับ เมื่อรู้สึกมีความเครียดสะสมหรือกังวล สิ่งแรกที่จะเห็นได้ชัดคืออาการนอนไม่หลับ ซึ่งถ้าเป็นติดต่อกันหลายวันอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ

– เบื่ออาหาร รู้สึกไม่หิว หรือไม่อยากทานอะไร นี่ก็อาจะเป็นอีกข้อบ่งชี้ที่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะเครียดนะครับ

– สมาธิสั้น ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้นาน หลงลืมว่าต้องทำอะไร ความคิดสะเปะสะปะไม่สามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้

วิธีรับมือกับข้อมูลข่าวสารจนสร้างความเครียด

– จำกัดเวลาในการเสพข่าวในแต่ละวัน และเลือกเสพข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้

– ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยไม่ต้องรู้สึกกลัวหรือตื่นตระหนกจนเกินไป และพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนปกติ

– หากิจกรรมที่สนใจทำในช่วงเวลาที่ว่าง เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ดูซีรีส์

– รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในรูทีนเดิม ๆ

– ทานอาหารเสริมอย่างเบต้ากลูแคนที่ช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล แข็งแรง และไม่ป่วยซ้ำ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP