ใช้ทิชชู่ผิด มีสิทธิ์เสี่ยงมะเร็ง!

เสี่ยงมะเร็ง

มั่นใจแค่ไหนว่าทิชชู่ที่ใช้ จะไม่เสี่ยงมะเร็ง

คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับ ที่ก่อนจะทานของทอด ของมัน มักจะหยิบกระดาษทิชชูขึ้นมาซับน้ำมันบนอาหารก่อน โดยคิดว่าจะได้ซับเอาไขมันออกไปได้บ้าง แต่ทราบไหมครับว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกมาแล้วว่า การนำกระดาษทิชชูมาซับอาหารแบบนี้ เสี่ยงรับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกาย และเป็นอันตรายกับสุขภาพครับ

เนื่องจากกระดาษทิชชู่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ โดยมีวัตถุดิบคือต้นไม้ เช่น ต้นไผ่หรือต้นไม้อื่นๆ แต่ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีการนำกระดาษหมุนเวียนใหม่ เช่น กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว นำไปผลิตกระดาษทิชชู่ หรือแม้แต่กระดาษฟางที่ผลิตจากฟางข้าว ซึ่งในกระบวนการตีวัตถุดิบให้เป็นเนื้อเยื่อต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ และเพื่อความขาวน่าใช้จึงมีการใช้สารคลอรีนฟอกขาว และมีสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็นส่วนประกอบด้วย

ดังนั้น การซับน้ำมันจากอาหาร กระดาษที่ใช้จะสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงต้องเลือกใช้กระดาษที่ผลิตมาเพื่อใช้กับอาหารโดยเฉพาะและต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เช่น HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร เป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหารข้ามชาติ หรือร้านอาหารฟาสฟู้ด ซึ่งจะต้องไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ เช่น เศษกระดาษครับ

นอกจากนี้ การนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้ห่อบรรจุอาหารทอดต่างๆ ก็เป็นอันตราย เพราะน้ำมันจะเป็นตัวละลายสารเคมีในหมึกพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้อาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของเราได้

ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานกระดาษที่ผู้ค้านำมาซับมันจากอาหารได้ แต่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารมันและอาหารทอด เพื่อความปลอดภัยจากการรับสารเคมีตกค้าง และเพื่อสุขภาพ ที่ดีของเราด้วยครับ

อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนั้นก็คือ การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย รวมถึงทานอาหารเสริมประเภทเบต้ากลูแคนควบคู่กันไปด้วยครับ เนื่องจากเบต้ากลูแคนจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันด่านแรกของเราทำลายเชื้อโรค และเซลล์แปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งเบต้ากลูแคนยังเพิ่มจำนวน และกระตุ้นการทำงานของเลือด ให้กำจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP