อากาศเปลี่ยน เสี่ยงติดเชื้อโควิดซ้ำ เบต้ากลูแคนช่วยได้!

ติดเชื้อโควิดซ้ำ

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว จะสังเกตได้เลยนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มักจะกลับมารุนแรงมากขึ้น เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค และที่สำคัญเป็นช่วงอากาศเปลี่ยน ที่ทำให้หลาย ๆ คนป่วยง่ายขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัว และเสี่ยงที่จะติดโควิดซ้ำรอบสอง! เหตุนี้เองที่ทำไมต้องมีเบต้ากลูแคนติดบ้านไว้ตลอด เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเรายังคงรักษาประสิทธิภาพในการปกป้องตัวเราได้ตลอดเวลา

การติดโควิดซ้ำรอบสองมีความเสี่ยงต่อร่างกายอย่างไร?

สำหรับโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดกว่าสองปีที่มา และมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคมาเรื่อย ๆ จนเชื้อไวรัสได้อ่อนกำลังลง แต่ก็ยังถือว่าเสี่ยงสำหรับคนที่ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง หรือได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างเพียงพอ แม้อาการในการติดเชื้อจะลดน้อยลงหากเทียบกับครั้งแรกที่ติดเชื้อโควิด แต่การติดเชื้อโรคนี้ซ้ำ ๆ ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ เช่น เนื้อเยื่ออักเสบ เสี่ยงที่กล้ามเนื้ออวัยวะสำคัญ ๆ ในร่างกายไม่ว่าจะหัวใจและสมองทำงานหนักขึ้น รวมไปถึงเซลล์ในร่างกายที่อาจจะทำงานผิดปกติ ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดความอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวอีกด้วย

เบต้ากลูแคนเสริมภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงติดโควิดซ้ำรอบสอง

สำหรับใครที่เคยติดโควิดในรอบแรก ๆ ที่อาการรุนแรง หรือในระยะหลัง ๆ ที่อาการไม่รุนแรง อย่างไรก็ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดซ้ำสองได้อยู่ดี ฉะนั้นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายพร้อมทำงานอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานเบต้ากลูแคนจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เพราะการคงความสม่ำเสมอในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันให้เราไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ซ้ำอีกครั้ง หรือเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ยากขึ้น จากภูมิคุ้มกันที่เรามีตอนติดครั้งแรก และกระตุ้นจากการรับประทานเบต้ากลูแคนควบคู่ไปด้วย

เบต้ากลูแคนทำงานอย่างไร?

เบต้ากลูแคนทำงานกับเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยตรง คือ

– กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ แมคโครเฟจ

– กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาว นิวโตรฟิล

– กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน เอ็น เค เซลล์ (Natural Killer Cell)

โดยเซลล์ทั้งสามชนิดมีหน้าที่สำคัญมาก ๆ ต่อระบบภูมิคุ้มกัน คือจะพยายามค้นหาสิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติ ที่เข้ามาสู่ร่างกาย และจะรีบทำลายก่อนที่จะทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบ พร้อมทำการส่งสัญญาณเตือนไปยังเซลล์อื่น ๆ เพื่อที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยรวม

เบต้ากลูแคนชนิดไหนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด?

ให้เลือกเบต้ากลูที่สกัดมาจากผนังเซลล์ของยีสต์ Saccharomyces Cerevisiae ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยเฉพาะชนิดชนิดเบต้า 1,3/1,6 D-กลูแคน จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่วงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับ และให้เลือกจากการสกัดจากธรรมชาติ 100% เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP