“มะเร็งปอด” รู้เร็ว รักษาได้ ลดผลค้างเคียงหลังคีโม

มะเร็งปอด

รู้หรือไม่? มะเร็งปอดเป็นหนึ่งในมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นชนิดมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติและลุกลามอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ กว่าจะตรวจพบก็เกิดเป็นก้อนเนื้อร้ายที่มีขนาดใหญ่ จำนวนมาก และแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ ของปอดไปแล้ว แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้สามารถตรวจและวินิจฉัยมะเร็งปอดได้เร็วขึ้น และสามารถรักษาได้

มะเร็งปอดจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer) พบได้ประมาณ 10-15% เซลล์จะเจริญเติบโต และแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว การรักษาจะไม่ใช้วิธีการผ่าตัด ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยาและการฉายรังสี หรือการทำคีโม

มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung cancer) พบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (พบได้ประมาณ 85-90%) แต่จะแพร่กระจายได้ช้ากว่า และสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดหากพบตั้งแต่แรกๆ ที่มีการตรวจพบ

สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด

– การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ทำให้สารพิษไปทำลายเซลล์ปอด ยิ่งใช้เวลาสูบนานหลายปีก็เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบ 10-30 เท่า รวมไปถึงคนที่ได้รับบุหรี่มือสองเป็นประจำก็เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด พอๆ กับคนสูบบุหรี่ครับ

– สารพิษในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับสารพิษ เช่น แอสเบสตอส (asbestos) ก๊าซเรดอน (radon) สารหนู และรังสี ตลอดเวลา มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดจากการสูดดมเช่นเดียวกัน

– คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งปอด พ่อแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอด มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดได้

การรักษาและการดูแลหลังได้รับคีโม

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด ให้คนในครอบครัวให้กำลังใจผู้ป่วย ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะทานยา การรับประทานอาหาร การดูแลตัวเอง รวมไปถึงการพักฟื้นหลังได้รับการบำบัดด้วยคีโม ซึ่งการทำคีโมจะทำลายเซลล์ดีรอบข้างเซลล์มะเร็งไปด้วย ทำให้ผู้ป่วยอ่อนแอ อ่อนเพลีย ต้องมีคนดูแลใกล้ชิด โดยเฉพาะความสะอาดของสถานที่พักฟื้น ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณใกล้เคียง เพราะควันบุหรี่จะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้

นอกจากนี้ควรรรับประทานอาหารเสริมอย่าง “เบต้ากลูแคน” ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกทำลายไป ให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องร่างกายผู้ป่วยจากภัยคุกคามภายนอก ซึ่งผู้ป่วยจะถูกเร้าได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเล็กน้อย ฝุ่น ไร แบคทีเรีย หรือกระทั่งไวรัส โดยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายนั่นเอง

กำลังใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นครอบครัวควรให้ความรักและให้กำลังใจอยู่ข้างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกต่อสู้กับโรคร้ายเพียงลำพัง และฝ่าฟันกับการรักษามะเร็งที่ทรมานและเจ็บปวดไปได้ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะครับ อย่าหมดหวัง และเชื่อในวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากโรคร้ายนี้ไปได้ครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP