WHO

WHO : หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า คนที่ควรได้รับ “เบต้ากลูแคน (Beta Glucan)” ต้องเป็นคนป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว ทุกคนควรได้รับเบต้ากลูแคนอย่างเพียงพอนะครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเราทำอะไรที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันบ้าง? ร่างกายเราจะเสื่อมลงเมื่อไหร่? เพียงแต่กลุ่มคนด้านล่างนี้ อาจต้องได้รับการดูแลระบบภูมิคุ้มกันมากเป็นพิเศษ ผู้ที่เป็นมะเร็งทุกชนิด ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี และ คีโม ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูง ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ไวต่อการเกิดภูมิแพ้ ผู้ที่ต้องการชะลอวัย ผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบ ผู้ที่ป่วยไม่สบายบ่อยๆ ผู้ที่พักผ่อนน้อย ไม่เป็นเวลา ผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง

DATE: 21.Nov.2018

CLIENT:
WHO :

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า คนที่ควรได้รับ “เบต้ากลูแคน (Beta Glucan)” ต้องเป็นคนป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว ทุกคนควรได้รับเบต้ากลูแคนอย่างเพียงพอนะครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเราทำอะไรที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันบ้าง? ร่างกายเราจะเสื่อมลงเมื่อไหร่? เพียงแต่กลุ่มคนด้านล่างนี้ อาจต้องได้รับการดูแลระบบภูมิคุ้มกันมากเป็นพิเศษ

ผู้ที่เป็นมะเร็งทุกชนิด
ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี และ คีโม
ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ
ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
ผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูง
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน
ผู้ที่ไวต่อการเกิดภูมิแพ้
ผู้ที่ต้องการชะลอวัย
ผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบ
ผู้ที่ป่วยไม่สบายบ่อยๆ
ผู้ที่พักผ่อนน้อย ไม่เป็นเวลา
ผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP