ภูมิคุ้มกันบำบัด คืออะไร…?

ภูมิคุ้มกันบำบัด

ภูมิคุ้มกันบำบัด คืออะไร…?

Natural Immunotherapy หรือการรักษาโรคด้วยภูมิคุ้มกัน บำบัด คือ การเข้าไปกระตุ้นเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานหรือยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่มากไม่น้อยเกินไป เรียกว่าเป็นการใช้กลไกธรรมชาติหรือเม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ราว 20,000-55,000 ล้านเม็ด ซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราต่อสู้กับโรคด้วยตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายใช้กลไกธรรมชาติที่มีต่อสู้กับโรคด้วยตัวเอง ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสามารถในการต่อสู้กับโรคร้ายโดยเฉพาะมะเร็งนั้น จริงๆก็คือ เซลล์ภูมิคุ้มกัน หรือที่เรียกว่าที เซลล์ (T-Cell) นั่นเองครับ ในประเทศไทยมีการวิจัยในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องกว่า 39 ปี โดยค้นพบว่า สารกลุ่ม Xanthones ที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีคุณสมบัติเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดีนั้น จริงๆแล้วมีอยู่ในธรรมชาติครับ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งด้วย “ภูมิคุ้มกัน บำบัด” (Natural Immunotherapy) จนประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 ได้อธิบายไว้แบบนี้ครับผม และ #YOURเบต้ากลูแคน ก็คือสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็น 1 ในทางเลือกที่เรียกว่า “ภูมิคุ้มกัน บำบัด” ช่วยการกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็เหมือนการเพิ่มพลังและติดอาวุธให้ทหารเอกเซลล์ภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับมะเร็งได้แข็งแรงมากขึ้นครับ

#ภูมิคุ้มกันแข็งแรงห่างไกลมะเร็ง

Source : https://www.thairath.co.th/content/1380932
TOP