Product

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

รองรับด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ยัวร์ เบต้ากลูแคน ดีต่อร่างกาย เสริมทัพภูมิคุ้มกัน

ยัวร์ ฮอร์ธอร์น โคคิวเท็น ดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

YOUR Beta Glucan 300 mg.
ยัวร์ เบต้ากลูแคน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจาก
ผนังเซลล์ของยีสต์ Saccharomyces Cerevisiae
มีส่วนช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกัน

ดูเพิ่มเติม

Beta 1,3/1,6 D-Glucan

สกัดจากยีสต์ Saccharomyces
Cerevisiae

เบต้ากลูแคนบริสุทธิ์สูงสุดที่ 91%

นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์

เข้มข้น 300 มิลลิกรัม
แคปซูล บรรจุในแคปซูลจากพืช

ขนาดทดลอง 30 แคปซูล / ขวด

ขนาดคุ้มค่า 60 แคปซูล / ขวด

YOUR Hawthorn CoQ10 500 mg.
ยัวร์ ฮอร์ธอร์น โคคิวเท็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจาก
สารสกัดธรรมชาติจากแหล่งผลิตคุณภาพสูง 5 ชนิด
มีส่วนช่วยเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ดูเพิ่มเติม

สารสกัด 5 ชนิด 30,000 มก.

เพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

เทคโนโลยีการสกัดขั้นสูง

สารสกัดธรรมชาติ 100%

นำเข้าจากยุโรป และ ญี่ปุ่น

เข้มข้น 500 มิลลิกรัม
แคปซูล บรรจุในแคปซูลจากพืช

60 แคปซูลใน 1 ขวด

Reviews

ดูเพิ่มเติม
Contact us